FigoFagoHD

Kontakt


Pulsar Mobile Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Struga 60/51

kontakt: info@pulsar.com.pl

reklamacje: reklamacje@pulsar.com.pl

telefon/fax: (+48) 48 360-08-77
(kliknij numer, aby zadzwonić)

www: http://www.pulsar.com.pl


NIP: 796-22-94-681, REGON: 357033566

Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088402 o kapitale zakładowym: 55000,00 PLN.

RegulaminKontakt
© 2001 - 2014 Pulsar Mobile. All rights reserved.